Η καρδιολογική εξέταση είναι μία ανώδυνη, γρήγορη και μη επεμβατική διαδικασία που μπορεί να προσφέρει άμεση και ασφαλή διάγνωση μίας υποκείμενης καρδιακής πάθησης. 

Με τη βοήθεια της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας αλλά και της διαχρονικής κλινικής εξέτασης, προσφέρεται στα ζώα συντροφιάς (σκύλος, γάτα, ίππος κ.ά.) μία εξειδικευμένη και σύγχρονη κτηνιατρική υπηρεσία με σκοπό τον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση ενός καρδιακού νοσήματος. 

Μία καρδιολογική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν τίθεται η υποψία καρδιακής πάθησης από τον επιβλέποντα κτηνίατρο ο οποίος συστήνει καρδιολογικό έλεγχο από εξειδικευμένο καρδιολόγο κτηνίατρο για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την παραπάνω υποψία. Επιπλέον πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προεγχειρητικού καρδιολογικού ελέγχου με σκοπό την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια κατά την χειρουργική διαδικασία.

Επίσης μπορεί να γίνεται προληπτικά και να ζητείται από τους ιδίους τους κηδεμόνες όταν τα ζώα τους ανήκουν σε φυλές με καρδιακή προδιάθεση (π.χ. Doberman, Boxer, German shepherd, Bull terrier, Cavalier king Charles spaniel, Cocker spaniel, Yorkshire terrier, Shih tzu, Chihuahua, mini Pinscher, Main Coon κ.ά.), πριν την ενηλικίωση (3-12 μηνών) για τη διερεύνηση συγγενών καρδιακών παθήσεων ή μετά την ηλικία των 5-6 χρόνων για τις επίκτητες καρδιακές παθήσεις.

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία του ζώου πριν την διαδικασία της εξέτασης. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και το υπό εξέταση ζώο δεν χρειάζεται να είναι νηστικό. Δεν χορηγείται ηρέμηση ή αναισθησία ακόμα και σε ζωηρούς ασθενείς. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (κυρίως σε γάτες με πλήρη απροθυμία συνεργασίας) ενδέχεται να χορηγηθεί ήπια ηρέμηση, εφόσον υπάρχει η σχετική συναίνεση.

Στο πλαίσιο μίας καρδιολογικής εξέτασης συμπεριλαμβάνονται η λήψη πλήρους ιστορικού, η αξιολόγηση προηγούμενων εξετάσεων (π.χ. εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, προηγούμενη καρδιολογική εξέταση), η κλινική εξέταση, η λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος, η λήψη αρτηριακής πίεσης (όταν κρίνεται απαραίτητο και εφόσον ο ασθενής συνεργάζεται καταλλήλως), η διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφήματος και η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής.

Η διάρκεια της εξέτασης προσδιορίζεται στα 20’ με 40’, αναλόγως με την περίσταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθεί συζήτηση με τον κηδεμόνα του ζώου αναφορικά με τη θεραπευτική στρατηγική και την πρόγνωση του εκάστοτε περιστατικού. Απαραίτητη είναι η ορθή τήρηση των οδηγιών αλλά και η τυπική τήρηση χρονοδιαγράμματος για τη διενέργεια των προγραμματισμένων επανελέγχων, όταν αυτό απαιτείται.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.