ΑΡΘΡΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Canine heartworm disease (dirofilariosis): pathogenesis and diagnosis of a multidimensional disease (link)
N. SINANIS (Θ.Ν. ΣΙNΑΝΗΣ), C. K. KOUTINAS (Χ.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. DIAKOU (Α. ΔΙΑΚΟΥ), P. PAPADOPOULOU (Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Τreatment and prevention of canine heartworm disease (dirofilariosis): what is new? (link)
N. SINANIS (Θ.Ν. ΣΙNΑΝΗΣ), C. K. KOUTINAS (Χ.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)

The coughing dog: a diagnostic conundrum
N. SINANIS (Θ. Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ)