ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Θεωρείται ουσιώδης εξέταση που συχνά δίνει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με το αιμοδυναμικό επίπεδο του οργανισμού. Προϋποθέτει τη συνεργασία του ασθενούς ζώου και την εί δυνατόν έλλειψη υπερδιέγερσης (stress). Μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιεσόμετρα ποικίλης τεχνολογίας (doppler, ταλαντωσιμετρίας κλπ.).

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.