ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

Πρόκειται για μία κλασική εξέταση από την οποία οι περισσότεροι καρδιολόγοι αντλούν ουσιώδεις πληροφορίες αναφορικά με το επίπεδο υγείας των επιμέρους ιστών του θώρακα (πνεύμονες, τραχεία, μεσοπνευμόνιος χώρος, ακεραιότητα διαφράγματος, οισοφάγος, παρουσία συλλογών) και λιγότερο της καρδιάς. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση σε ζώα με οξύ ή χρόνιο βήχα, ενώ καλό είναι να προηγείται ενός υπερηχοκαρδιογραφήματος.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.