ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αποτελεί τον κορμό μίας καρδιολογικής εξέτασης. Παρά την σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας, η κλινική εξέταση εξακολουθεί να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εκτίμηση ενός καρδιακού ασθενούς. Περιλαμβάνει την προσεκτική ακρόαση (καρδιάς, πνευμόνων & αγγείων) σε ήσυχο περιβάλλον, την ψηλάφηση (σφυγμού, προκάρδιας περιοχής, τραχήλου, κοιλίας), καθώς και την επίκρουση του θώρακα.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.