ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ή triplex καρδιάς) αποτελεί το βασικότερο εργαλείο στα χέρια ενός καρδιολόγου. Αν και ο καρδιολόγος μπορεί να αντλήσει πολλές πληροφορίες μόνο από το ιστορικό και τις προαναφερθείσες εξετάσεις, η διάγνωση μίας καρδιολογικής πάθησης μπορεί να τεθεί αποκλειστικά κατόπιν του υπερηχοκαρδιογραφήματος. Ιδανικά, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από καρδιολόγο κτηνίατρο. Για την εξέταση το ζώο τοποθετείται σε κανονική όρθια στάση, χωρίς πίεση ή άλλες τραυματικές διαδικασίες. Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία του υπό εξέταση ζώου και δεν χορηγείται αναισθησία ή άλλου είδους χημική ηρέμηση. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιαιτέρως δύστροπες γάτες που εμφανίζουν έντονα επιθετική συμπεριφορά κατά την εξέταση.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.