ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναφορικά με τους σκύλους οι φυλές όπως Cavalier king Charles spaniel, Cocker spaniel, Yorkshire terrier, Chihuahua, mini Pinscher, Shih Tzu, Boxer, Doberman, Great Dane, Mastino napolitano έχουν ισχυρή προδιάθεση ενώ γάτες φυλών όπως Main Coon, Persian, Ragdoll, British shorthair, Sphynx επίσης εμφανίζουν σχετική προδιάθεση. Να διευκρινισθεί ωστόσο ότι ζώα οποιασδήποτε φυλής, είτε ακαθόριστης φυλής μπορούν επίσης να εμφανίσουν καρδιολογικές παθήσεις.

Συνήθως, πρώτη ένδειξη αποτελεί η ακρόαση καρδιακού φυσήματος από τον κτηνίατρο, είτε τυχαία κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ετήσιου ελέγχου, είτε όταν το ζώο παρουσιάζει τυπικά συμπτώματα.

Συνήθη κλινικά συμπτώματα καρδιακών παθήσεων είναι ο βήχας, η εύκολη κόπωση, οι λιποθυμικές κρίσεις, η δύσπνοια, το πρήξιμο της κοιλιάς (ασκίτης) ή των άκρων (υποδόρια οιδήματα), καθώς και η αιφνίδια παράλυση ενός άκρου (παρατηρείται κυρίως στις γάτες).

Είναι ο ήχος που παράγεται όταν το αίμα μέσα στην καρδιά ρέει προς διαφορετική κατεύθυνση από την συνηθισμένη, είτε όταν ρέει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι φυσιολογικά. Το φύσημα δεν αποτελεί συγκεκριμένη πάθηση, αλλά μπορεί να προκύψει από πληθώρα καρδιολογικών νοσημάτων.

Όχι. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενείς με καρδιακές παθήσεις εμφανίζουν φύσημα κατά την ακρόαση της καρδιάς, ενίοτε το εύρημα αυτό μπορεί να απουσιάζει.

Στις περισσότερες περιπτώσεις και ιδίως σε επίκτητα – γεροντικά καρδιακά νοσήματα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία. Παρ’ όλ’ αυτά με την έγκαιρη διάγνωση, την ορθή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όταν αυτό απαιτείται, αλλά και με τους τυπικούς επανελέγχους, ένα ζώο με καρδιολογικό πρόβλημα μπορεί να ζήσει για πολλά χρόνια και αρκετές φορές να μην διατρέξει υψηλό κίνδυνο από το πρόβλημα αυτό.

Ο στόχος της καρδιοφαρμακευτικής αγωγής είναι αφενός να εξαλείψει τα συμπτώματα που προκύπτουν από το πρόβλημα (π.χ. βήχας, λιποθυμικές κρίσεις) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, αφετέρου να καθυστερήσει σημαντικά την εξέλιξη της καρδιακής πάθησης, με σκοπό ένα “καρδιοπαθές” ζωάκι να απολαμβάνει μία πολύ καλής ποιότητας ζωή ακόμα και σε ιδιαίτερα προχωρημένη ηλικία.

Είναι μία πολύ συχνή ερώτηση που γίνεται από κηδεμόνες ζώων με καρδιολογικά προβλήματα. Ωστόσο, ο καρδιολόγος δεν είναι πάντα σε θέση να προβλέψει τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής ενός τέτοιου ζώου. Παράγοντες όπως ο τύπος της πάθησης, ο βαθμός σοβαρότητας και πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν βασικό ρόλο στην πρόγνωση αυτών των παθήσεων, αλλά ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να τηρούμε όσο το δυνατόν πιο πιστά τις οδηγίες του καρδιολόγου, να ενημερώνουμε για προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση μίας καρδιολογικής πάθησης και να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και τους επανελέγχους που μας προτείνονται. 

Θα πρέπει επίσης να προσέχουμε τη στοματική υγιεινή του σκύλου μας για να αποφεύγεται η επιμόλυνση του αίματος με τα εκατομμύρια μικρόβια της στοματικής κοιλότητας. Επίσης να διατηρούμε το σωστό σωματικό βάρος στο ζώο μας. Προσοχή! Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, η οποία επιβαρύνει σημαντικά την καρδιακή λειτουργία.