ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ    Φύλο
    Επισύναψη αρχείων ιστορικού, εξετάσεων:
    * μέγιστο αριθμός αρχείων: 3 (αν έχετε πολλά αρχεία, συμπυκνώστε τα σε 1 αρχείο .rar ή .zip.)
    * μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
    * επιτρεπόμενοι τύπου αρχείου .pdf .jpg .png .jpeg .doc .docx