ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

Περιλαμβάνει την συντηρητική (φαρμακευτική), αλλά και την επεμβατική καρδιολογία. Ο καρδιολόγος κτηνίατρος δεν είναι μόνο απεικονιστής.

Ο καρδιολόγος διαθέτει ‘’στα χέρια του’’ μία πληθώρα καρδιοφαρμακευτικών σκευασμάτων, βάσει των οποίων μπορεί να προσφέρει μία σημαντική παράταση του προσδόκιμου ζωής των καρδιοπαθών ζώων σε συνδυασμό πάντοτε με μία καλή ποιότητα ζωής. Η σωστή και τακτική επικοινωνία του κηδεμόνα ζώου με τον επιβλέποντα κτηνίατρο, αλλά και τον καρδιολόγο, καθώς και η ορθή τήρηση των οδηγιών που δίνονται έπειτα από κάθε εξέταση μπορούν τελικά να προσφέρουν μία πολύ σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των μικρών μας καρδιοπαθών φίλων. Αρκετές συγγενείς καρδιακές παθήσεις σε ζώα που γεννιούνται με σημαντικά καρδιολογικά ελλείμματα, εφόσον αναγνωριστούν και διαγνωσθούν εγκαίρως, μπορούν να θεραπευτούν σε ποσοστό που αγγίζει μέχρι και το 100%, χάριν της επεμβατικής καρδιολογίας.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της επικοινωνίας ο ιατρός μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής καρδιολογίας στους κτηνιάτρους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παρατιθέμενες εξετάσεις και η αποστολή τους κατόπιν επικοινωνίας.